Verkorte aangifte inkomstenbelasting

De Belastingdienst biedt een kleine groep belastingplichtigen vanaf 1 juni 2022 een verkorte aangifte inkomstenbelasting 2021 (VKA) aan. Na een evaluatie wil de fiscus vanaf 1 maart 2023 de VKA voor aangifte inkomsten belasting 2022 uitbreiden naar ruim 1 miljoen belastingplichtigen.

Verkorte aangifte inkomstenbelasting
De VKA is een relatief eenvoudige aangifte inkomstenbelasting. Voor deze groep van belastingplichtigen is uit de aangiftes van voorgaande jaren gebleken dat er geen omstandigheden zijn die om een reguliere online aangifte vragen.
Bij een aangifte inkomstenbelasting met de VKA, is de verwerkingstijd hetzelfde als bij een aangifte inkomstenbelasting met een ander biljet.

Voor wie?
De belastingplichtigen die worden geselecteerd voor de VKA hebben:
– alleen inkomsten die onder de loonheffing vallen;
– vermogen onder de vermogensgrens voor huurtoeslag;
– geen fiscaal partner; en
– enkel vooraf gedefinieerde heffingskortingen (zoals bijvoorbeeld arbeidskorting).
Voor mensen die in de groep ‘fiscaal eenvoudig’ vallen staat de VKA klaar in MijnBelastingdienst.