Voorbereiding accountantscontrole

Wanneer een onderneming wettelijk verplicht is tot een accountantscontrole, kan OVENDO de kosten hiervan beperken. Accountantskantoren hanteren vaak een vaste prijs voor deze controle van de jaarrekening, maar stuiten vaak op meerwerk vanwege een onjuiste of onvolledige aanlevering van de stukken. OVENDO weet precies wat de accountant nodig heeft, zorgt voor een goede voorbereiding van de stukken en staat garant voor een correcte aanlevering. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op, nog los van de ergernis en de vertraging die zo worden voorkomen. Met onze ervaring en ons uitgebreide netwerk slaan wij een brug tussen de accountant en de ondernemer, waardoor de accountantscontrole zoveel soepeler verloopt.