Salarisadministratie

Goede medewerkers zijn het goud van iedere onderneming. Zij verdienen een doordacht personeels- en beloningsbeleid. Een essentieel onderdeel daarvan is de salarisadministratie, die accuraat en betrouwbaar moet zijn. OVENDO neemt deze belangrijke taak graag op zich. Wij verwerken de maandelijkse mutaties, rekening houdend met de veranderingen in een mensenleven. Medewerkers treden in dienst, krijgen opslag, bouwen pensioen op, worden ziek of nemen afscheid. Intussen veranderen ook de juridische kaders, met wets- en CAO-wijzigingen die van invloed zijn op het salaris. OVENDO kent daarin de weg en zorgt dat ondernemers en medewerkers op elkaar kunnen bouwen.