Interim personeel

Sommige bedrijven hebben hun administratie prima op orde, maar komen op piekmomenten kennis en capaciteit tekort. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens de voorbereiding van de jaarstukken. Op het moment dat alles moet worden verzameld en gewogen, kan OVENDO dan tijdelijk een controller beschikbaar stellen. Door die specialistische inzet wordt de communicatie met de accountant vergemakkelijkt en komt de ondernemer goed beslagen ten ijs. Het kan ook zo zijn dat de administratie zelf de ondernemer boven het hoofd groeit. Ook dan kunnen wij te hulp schieten met een deskundige administratieve kracht, die de stukken ordent, inboekt en verwerkt. De juiste expertise en extra mankracht op de momenten dat het nodig is: OVENDO denkt en doet graag mee.

‘Ze geven je als klant het gevoel dat je de enige bent’
‘Ik zit liever op m’n fiets dan bovenop m’n cijfers.’
‘Zij zijn een rots in de branding’
'Bij hen kan ik terecht met al mijn vragen en ideeën.'

Hulp nodig bij administratieve dienstverlening? Neem dan contact op!