Vakgebieden

OVENDO is een kantoor dat financieel maatwerk biedt voor het midden- en kleinbedrijf. Zij biedt zowel grotere als kleinere organisaties en startende ondernemers dié begeleiding die wenselijk is. Voor welke diensten kunt u bij OVENDO terecht?

Administratieve dienstverlening

Het verzorgen van de administratie van bedrijven binnen het midden- en kleinbedrijf. Uw aandacht als ondernemer richt zich vanzelfsprekend op uw ondernemersactiviteiten. Dat brengt met zich mee dat zaken als administratie en dergelijke aan uw aandacht ontsnappen of dat u er gewoon niet de tijd en kennis voor heeft. OVENDO vindt dat het van essentieel belang is dat u betrokken blijft bij uw eigen administratie. U bepaalt in overleg met OVENDO hoe de taakverdeling is, hierbij kunt u in overleg bepalen dat OVENDO de gehele administratie voert of alleen periodiek controleert of alles goed gaat.

Samenstellen van de jaarrekening

OVENDO stelt de jaarrekening samen voor alle ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf. Deze ondernemingen hebben wettelijk geen accountantscontrole * nodig. OVENDO heeft de expertise van een accountantskantoor en stelt deze jaarrekeningen samen tegen scherpe tarieven.

* Accountantscontrole is verplicht wanneer een onderneming twee jaar lang op twee van de drie volgende criteria voldoet, 1. omzet is hoger dan € 8,8 miljoen 2. balanstotaal is groter dan € 4,4 miljoen 3. meer dan 50 werknemers.

Voorbereiden van de accountantscontrole

Als u voor uw onderneming verplicht bent een accountantscontrole te ondergaan dan kan OVENDO hiervoor uw kosten beperken. Accountantskantoren hebben vaak een vaste prijs voor de controle van de jaarrekening, maar lopen doorgaans tegen hoge meerwerkkosten aan. Dit komt door het niet volledig of niet juist aanleveren van de stukken aan de accountant. OVENDO weet precies wat de accountant nodig heeft en zorgt voor minimale meerwerkkosten van de accountant, dit scheelt vaak duizenden euro’s en een hoop werkzaamheden die voor u vaak alleen maar ergernis opleveren. OVENDO spreekt de ‘accountantstaal’ en de taal van de ondernemer, dit maakt OVENDO de ideale intermediair!

Opstellen van publicatiestukken

OVENDO verzorgt de publicatiestukken die nodig zijn voor de Kamer van Koophandel. Vanzelfsprekend doet OVENDO dit tijdig en conform de wettelijke eisen, voor u weer een zorg minder!

Verzorgen van de salarisadministratie

De salarisadministratie is elke maand weer een tijdrovende, maar noodzakelijke klus. OVENDO biedt u de mogelijkheid om dit met vertrouwen uit handen te geven. Ook eventuele wets- en CAO wijzigingen houdt OVENDO voor u in de gaten.

Advieswerkzaamheden

De medewerkers van OVENDO vinden hun werk leuk, dit zorgt ervoor dat zij continu op de hoogte zijn van veranderingen in het werkveld. Deze kennis gebruiken zij graag om u van dienst te zijn. Daarnaast vinden zij het leuk om u te adviseren en zijn zij voortdurend bezig met het geven van advies aan hun cliënten. Door de persoonlijke, betrokken en laagdrempelige benadering van OVENDO weten de medewerkers waar hun cliënten mee bezig zijn en komen zo tot optimale adviezen. De medewerkers van OVENDO kijken niet alleen naar het financiële aspect, zij hebben tenslotte zelf jarenlang ervaring als ondernemer en weten precies wat er speelt bij hun ondernemende cliënten.

Verzorgen van periodieke financiele rapportages

OVENDO is van mening dat de ondernemer zijn bedrijf moet sturen op basis van juiste en tijdige informatie. Aan de hand van diverse standaard tools verzorgen wij periodiek (maandelijks, per kwartaal) de informatie op maat. Iedere ondernemer is uniek en behoeft ook unieke informatie.

Verzorgen van diverse belastingaangiften

Als OVENDO voor u de administratie verzorgt dan wordt ook het opstellen en versturen van de aangifte omzetbelasting geregeld. Indien u vennootschapsbelasting moet betalen dan verzorgt OVENDO tijdig en juist de aangifte. En dit geldt natuurlijk ook voor de aangifte inkomstenbelasting.