Middelingsregeling wordt afgeschaft per 2023

De middelingsregeling biedt mensen met een wisselend inkomen de mogelijkheid om hun inkomen over drie jaar te middelen. Zij krijgen dan de te veel betaalde belasting terug. Deze middelingsregel wordt door het nieuwe kabinet afgeschaft per 2023.

De middelingsregeling
Het tarief in de inkomstenbelasting is progressief, een hoog belastbaar inkomen wordt belast met een hoog belastingtarief en voor een lager belastbaar inkomen geldt lager belastingtarief. Als er sprake is van een wisselend inkomen, kan een verzoek tot middeling uitkomst bieden. Bij een middelingsberekening worden drie aaneengesloten jaren herrekend op basis van het gemiddelde inkomen in die jaren. Als het verschil tussen de reeds betaalde belasting en de herrekende belasting hoger is dan een vastgestelde drempel, volgt er een teruggaaf.

Afschaffing middelingsregeling
De regering schaft de middelingsregeling af omdat zij stellen dat er relatief weinig gebruik van wordt gemaakt. Ondanks dat de regeling geen rekening houdt met de heffingskorting, is dit naast de verliesverrekening de enige regeling die het negatieve effect van de progressieve heffing van belasting enigszins recht trekt.

Laatste periode van middeling
De middelingsregeling wordt met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft. In recente antwoorden op Kamervragen is de afschaffing verduidelijkt. Hierbij werd aangegeven dat de 3-jaarsperiode 2022-2023-2024 de laatste periode is waarin een middeling kan worden toegepast.