Jaarrekening

Veel ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf hoeven geen accountantscontrole te laten uitvoeren. Deze wettelijke verplichting is afhankelijk van de omzet, het balanstotaal en het aantal medewerkers. Voor deze bedrijven maakt OVENDO graag de jaarrekening op. Dit is immers een belangrijk ijkmoment om de resultaten in beeld te krijgen. Daarom zorgen wij niet alleen voor een correcte samenstelling van de jaarrekening, maar bespreken wij met de ondernemer ook de belangrijkste ontwikkelingen en conclusies die daaruit voortvloeien. Onze klanten halen dus de expertise van een accountantskantoor in huis, maar betalen de scherpe tarieven van een administratiekantoor.